Ανακοινώσεις ιστοτόπου

Ανακοίνωση συστήματος τηλεκπαίδευσης

Ανακοίνωση συστήματος τηλεκπαίδευσης

από Ομάδα Διαχείρισης -
Αριθμός απαντήσεων: 0

Το eKatartisi αποτελεί μία μορφή ψηφιακής εκπαίδευσης, η οποία διαχωρίζεται σε σύγχρονη (webinars), ασύγχρονη (e-class) & συνδυαστική με παρουσία σε φυσικές αίθουσες.

Μέσω του συστήματος υλοποιούνται τα προγράμματα κατάρτισης νέων γεωργών (κωδ. ΟΠΣΑΑ 00109338762 και 0011479659).